Garanti & Klagomål

Garanti

Vi bryr oss om våra smartklockor och gör vårt bästa för att leverera dem i toppskick till ditt hem. I sällsynta fall kan det hända att en beställning skadas under transporten eller att något annat inträffar som berättigar dig till garanti. Du måste enligt lag rapportera eventuella brister till oss inom två månader efter att du upptäckt dem. Om bristen omfattas av garantin åtar vi oss att reparera eller ersätta produkten.

Klagomål

Det kan alltid hända att något inte går som planerat. Har du ett klagomål? Det försöker vi självklart alltid undvika. Om du ändå har ett klagomål ber vi dig att kontakta oss på info@valante.nl och tydligt ange ditt ordernummer. Vi gör allt vi kan för att hantera alla eventuella klagomål inom rimlig tid. Vanligtvis får du ett svar från oss inom 24 timmar (ofta mycket snabbare). Vi strävar efter att genom förhandling hitta en lämplig lösning för båda parter.

Om vi inte kan komma överens - vilket lyckligtvis sällan inträffar - har du möjlighet att lämna in ditt klagomål för medling till Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Från och med den 15 februari 2016 har konsumenter inom EU även möjlighet att anmäla klagomål via EU-kommissionens ODR-plattform. Denna plattform finns på http://ec.europa.eu/odr. Om ditt klagomål ännu inte behandlas någon annanstans är du välkommen att lämna in ditt klagomål via EU:s plattform.