Garantiebeleid

De standaardgarantie van Valante is geldig voor een periode van één jaar vanaf datum van de levering.

Als het product een fabricagefout vertoont tijdens deze periode zal Valante het product repareren of vervangen. Valante kan vragen om het product op te sturen. Dan worden er 15 euro servicekosten voor controle in rekening gebracht.

Een fabricagefout is een defect dat inherent aanwezig is op het ogenblik van de productie en dat niet door andere externe oorzaken wordt veroorzaakt.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door water, vallen, stoten, verkeerd gebruik of onjuiste behandeling van het product.

Om een beroep te kunnen doen op de garantie moet de klant een aankoopbewijs voorleggen en contact opnemen met de klantenservice via info@valante.nl. De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper.

Om een beroep te doen op de garantie moet de klant de volgende procedure volgen:

  1. Verzamel alle benodigde documenten en informatie, waaronder het aankoopbewijs zoals de factuur.
  2. Contacteer de klantenservice van Valante via info@valante.nl om hen op de hoogte te brengen van het probleem. Omschrijf het defect zo goed mogelijk en illustreer aan de hand van foto’s of video’s. Volg eerst en vooral de technische aanwijzingen van de Valante-medewerker.
  3. Soms is het nodig dat het product aan Valante wordt teruggestuurd voor controle. Dat om te beoordelen of het al of niet om een productiefout gaat. Daarna volgt desgevallend een beslissing over reparatie of vervanging. De service- en verzendkosten zijn voor rekening van de klant en bedragen 15 euro. Deze kosten worden vooraf in rekening gebracht.
  4. Eenmaal Valante de smartwatch heeft ontvangen en heeft vastgesteld dat het defect onder de garantie valt, zullen zij het product repareren of vervangen. Indien het product wordt gerepareerd wordt het opnieuw in goede staat aan de klant toegezonden. Als de smartwatch wordt vervangen, krijgt de klant een nieuw toestel, normaliter hetzelfde model, en als dit niet mogelijk is, een gelijkaardige smartwatch van dezelfde prijscategorie.

GRAAG EEN UITGEBREIDERE GARANTIE? Kies dan voor Valante Care+: extra garantie voor 2 of 3 jaar, inclusief accidentele schade en batterijschade.